Styngflugan

En insekt som är väldigt vanlig inom hästvärlden är styngflugan. Den är dock inte vidare trevlig att ha att göra med och larverna kan infektera hästar.

Hur lever styngflugan?

Styngflugan finns i flera olika arter och kan nästan likna en humla till utseende och storlek. Om du ser att din häst fått små gulvita ägg, framförallt på benen, är det mest troligt en styngfluga som varit i farten. Äggen kan dock också sitta på bogen, manken, på överläppens hår, mellan hår eller ganascherna. Äggen i sig är ofarliga, men när de kläcks kommer styngflugans larver att söka sig till hästens mun. De kommer dit genom att krypa eller så råkar hästen slicka i sig larverna. I munslemhinnan och tungan utvecklas larverna under ungefär tre veckors tid. Larverna sväljs sedan och fortsätter utvecklas i hästens magsäck. Efter mellan åtta till tio månader följer de med ut när hästen bajsar. Under hästens bajs gräver larverna ner sig i jorden där de förpuppas och efter ett par veckor kläcks än fler styngflugor.

Hur vet man att hästen drabbats?

Hästarna blir generellt sett mycket irriterade på flugorna och kan springa runt en hel del för att slippa dem. Det mest karakteristiska tecknet är de gulvita äggen som sitter i hästens päls. När hästen väl fått i sig larver som utvecklas i munslemhinnan kan den bli svårriden. Hästen kan också få svårt att äta och börja dregla mer. I slemhinnan kan det också orsakas sår och sprickor och det gör ont på hästen.

När larverna har tagit sig till hästens magsäck brukar man inte märka av dem så mycket. Om hästen har väldigt många styngfluge-larver i magsäcken kan det dock uppstå skador på slemhinnan och hästen kan också få magsår. Om det sker ser man i regel att hästen äter sämre, och i samband med matintag kan man se tecken på kolik. Hästen kan också bli mer irriterad när man spänner sadelgjorden och man kan uppleva att den känns spänd under ridning.

Måste veterinär kontaktas?

Om hästen inte har några symtom, eller om de är väldigt lindriga kan man i regel avvakta. Ofta går besvären över efter någon vecka. Är besvären stora bör man alltid kontakta sin veterinär, likaså om man är osäker på att det verkligen är styngflugan hästen drabbats av. Behandlingen består i att om möjligt plocka bort larver och att sätta in smärtstillande. En avmaskning rekommenderas, och om hästen fått magsår sätts också behandling in mot det.