Ridning

Ridning

Ridning ger dig möjlighet att komma nära naturen samtidigt som du upptäcker hur intensivt ditt förhållande till detta ädla djur är. Vad är ridning? Ridning är en mycket givande och …

Read more

Olika hästsporter

Olika hästsporter

Hästen har varit med människan under flera tusen år. Vi har historiskt sett haft hästen till att arbeta och så är det fortfarande i vissa delar av världen. Industrialiseringen gjorde …

Read more

Nordsvensk

Nordsvensk

Nordsvensk brukshäst är en gammal hästras i Sverige som utvecklats från våra gamla arbetshästar, som i sin tur utvecklats från skogshästen. Idag är nordsvensken en populär ridhäst som även används …

Read more

Hästgård

Hästgård

En hästgård är en lantbruksgård, med hästar. Det kan också finnas andra djur men det är framför allt hästar som är det primära djuret. Det är både kul och utmanande …

Read more

Styngflugan

Styngflugan

En insekt som är väldigt vanlig inom hästvärlden är styngflugan. Den är dock inte vidare trevlig att ha att göra med och larverna kan infektera hästar. Hur lever styngflugan? Styngflugan …

Read more

Populära hästraser

Populära hästraser

Hästen har funnits i många års tid, men innan människan tämjde den så levde den vilt. I cirka 6000 år har människor levt med tamhästar. Idag används hästen flitigt, både …

Read more